11.06.2017

Електротехника

Закон на Кулон

Закон на Кулон

Закон на Кулон

Закон на Кулон

Трифазен променлив ток

Трифазен променлив ток

Еквивалентно съпротивление на сложна верига

Еквивалентно съпротивление на сложна верига

Постоянен ел.ток /преговор/

Постоянен ел.ток

Електротехника

Електротехника

 

error: Content is protected !!