03.06.2017

Икономика

Критерии за оптимално разположение на предприятието

Организация на производствения процес.
Организация на спомагателните стопанства

 

 

 

error: Content is protected !!