04.11.2018

Енергиен Мениджмънт

ТЕМА 9 - Видове горива и енергия. Енергийно съдържание

TEMA 10 - Стандартизиране на видове енергия, мерни единици и коефициенти

ТЕМА 11 - Емисионни фактори

error: Content is protected !!